середа, 4 квітня 2012 р.

ЦЕНТР у СПРАВАХ СІМ'Ї та ЖІНОК

http://fam-center.at.ua/
Діє на підставі Закону України "Про попередження насильства в сім'ї", в Деснянському районі був створений Центр у справах сім'ї та жінок (розпорядження від 01.04.2003 року №307), який фінансується за рахунок району.


Директор Центру з 2003 року по цей час Наталія Грищенко 


Ціль роботи Центру: забезпечення надання соціальних послуг особам, які знаходяться в кризовомуДиректор Центрустані, жертвам домашнього насильства, особам, які знаходяться в конфлікті з сім’єю та відчувають психологічний дискомфорт; формування активної життєвої позиції, самореалізація особистості; впровадження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в суспільстві.

Задачі Центру: забезпечення соціальними послугами (через надання консультацій):

 - юридичними, психологічними, медико-соціальними та соціально-педагогічними шляхом індивідуальної та групової роботи з особами, які потерпають від насильства в сім’ї або знаходяться в кризовому стані;

- профілактична та інформаційно-просвітницька діяльність шляхом проведення тренінгів, семінарів, круглих столів задля формування громадської свідомості щодо в напрямі протидії торгівлі людьми, ліквідації усіх форм дискримінації та насильства у суспільстві;

- впровадження державних, міських та районних програм;

- забезпечення психотерапевтичної роботи, соціальний супровід жертв домашнього насильства, сімейні бесіди, проведення процедури медіацій (примирення) для осіб, які тимчасово проживають у структурному підрозділі - Притулку для жінок-жертв домашнього насильства;

- впровадження «Програми корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї».


На початку своєї діяльності був створений як кризовий центр, який допомагає жертвам домашнього насильства в аспекті соціальної, юридичної та психологічної допомоги. Притулок для жертв домашнього насильства, який існує при Центрі, допомагає жертвам вирішити також житлову проблему жертв на певний час. За роки свого існування Притулок надав послуги більше 100 постраждалим від насильства, серед них – 30-м дітям.


Створення такого Центру, аналогів якому немає в Україні (про що свідчить висока оцінка Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України, Головного управління у справах сім'ї та молоді, міжнародних організацій ПРООН в Україні, ОБСЕ, французьких експертів ЄС, міжнародних делегацій та багатьох інших), — яскравий приклад того, як в сучасних умовах потрібно лобіювати інтереси сім'ї та зменшувати напругу в суспільстві.


Саме Центр у справах сім'ї та жінок як кризовий Центр визначив і впроваджує найбільш важливі напрямки діяльності щодо протидії насильству в сім'ї. Заслуговує особливої уваги розроблений Центром вперше в Україні проект районної корекційної програми для осіб, які вчинили насильство в сім'ї, який пройшов апробацію в районі та став підґрунтям для розробки національної корекційної програми для осіб, які вчинили насильство в сім'ї. На базі Центру за розробленими методиками протягом травня 2010 року були проведені тренінги для спеціалістів усіх регіонів України (360 осіб), на якому було презентовано в тому числі і роботу Центру для використання подібного досвіду у створенні подібних установ.


Центр проводить освітню роботу з метою попередження домашнього насильства. В навчальних закладах району проводиться просвітницька робота щодо захисту сім'ї, пропаганди здорового способу життя в рамках програми „Підготовка молоді до сімейного життя, збереження загального і репродуктивного здоров'я, родинного виховання". Проведені читацькі та науково-практичні конференції, спрямовані на піднесення ролі жінки та утвердження гендерної культури в суспільстві, просвітницька робота щодо захисту сім'ї, пропаганди здорового способу життя, а також роз'яснювальна робота серед дівчат з метою попередження випадків необдуманого виїзду за кордон для працевлаштування. За 2008-2011 рр. програмою було охоплено біля 13000 осіб.


Двічі на рік проводиться програма „Самореалізація: шляхи до успіху". Метою програми є: попередження насильства по відношенню до жінок та чоловіків шляхом їхньої самореалізації як особистостей, розкриття потенціалу, надання психологічної підтримки за принципами рівності чоловіка та жінки, реалізації особистості на ринку праці. (охоплено біля 500 осіб).


Аналітичні звіти психологів та юристів Центру свідчать про те, що проблема домашнього насильства в нинішніх тяжких економічних умовах зростає. Кількість звернень з приводу насильства в сім'ї до спеціалістів Центру за 1-е півріччя 2011 року виросла втричі в порівнянні з тим же періодом 2010 року. Тому, спеціалісти впроваджують у свою роботу нові комплексні підходи для вирішення проблеми. Систематично проводяться тренінги з молодими подружжями, ведеться профілактична робота з батьками підлітків (як однією з найбільш кризових вікових груп) з метою налагодження взаєморозуміння в сім’ї, психологічно підтримуються сім’ї під час та після розлучення. Особливої уваги потребують люди з особливими потребами. Саме для них в районі був започаткований Фестиваль «Десняночка». Центр став ініціатором та започаткував районне «Свято щасливого подружжя» та «Щаслива деснянська родина» саме з метою підвищення культурного та духовного рівня сім’ї, гармонізації взаємних стосунків за допомогою відродження вікових традицій. Центр налагодив тісні звʼязки з міжнародними організаціями, які опікуються питаннями насильства в сімʼї.


З метою висвітлення роботи по забезпеченню рівних можливостей жінок та чоловіків Центр у справах сім'ї та жінок співпрацює з: радіостанцією «Голос Києва»; телекомпанією «Глас», «СТБ», «Інтер», «1+1», «ІСТУ» та друкованими періодичними виданнями: «Вісник», газета «ПО-КИЕВСКИ». Метою цієї співпраці є надання опублікування інформації про роботу по профілактиці насильства в сім'ї та впровадження гендерної рівності в суспільстві.


Сьогодні інститут сімʼї переживає суттєві складнощі, для розвʼязання яких Урядом здійснюється система заходів, спрямованих на підтримку сімʼї. Таким чином, Центр у справах сім'ї та жінок Деснянського району столиці як державна інституція продовжує свою роботу по формуванню суспільної думки та підвищенню рівня усвідомлення суспільством проблеми домашнього насильства через роботу в програмах попередження та викорінення насильства та в програмах психокорекції для домашніх кривдників, що відповідає завданням, поставленим перед подібними установами державою.


Адреса Центру: м. Київ, вул. Курчатова, 14–а.

Контактний тел.: 518-73-72, 518-96-00

Немає коментарів:

Дописати коментар